Ανακοίνωση τριών επί πλέον θέσεων για Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 2014-2020.

 

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των φοιτητών του Τμήματος για Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ, μας έχουν διατεθεί τρεις (3) νέες θέσεις για τη χρονική περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου  2017. ΟΙ διαδικασίες είναι χρονοβόρες, ως εκ τούτου καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν ΑΜΕΣΑ ενδιαφέρον στέλνοντας ένα email  στο gtheocha@csd.auth.gr

Περισσότερες πληροφορίες:

Γεωργία Θεοχάρη: τηλ. 2310-998164, email: gtheocha@csd.auth.gr