Ανακοίνωση για αιτήσεις για θέση Πρακτικής Άσκησης εκτός του Προγράμματος ΕΣΠΑ-“ΑRI Greek Antipasti Α.Ε.”

Ο Φορέας Υποδοχής  “ΑRI Greek Antipasti Α.Ε.” βιομηχανία τροφίμων με δυναμική εξέλιξη και παρουσία στον χώρο των εξαγωγών που βρίσκεται στο Λάκκωμα Χαλκιδικής επιθυμεί να απασχολήσει 1 προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ.  για Πρακτική Άσκηση  με έναρξη από τον Ιούλιο και για έξι μήνες. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της ΔΑΣΤΑ.