Διεθνής Διάκριση Υποψήφιου Διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής

Σημαντική διάκριση έλαβε ο Υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματός μας κος Δημήτριος Φίτσιος, ο οποίος εκπονεί διδακτορικό στις Οπτικές Επικοινωνίες.

Στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship (http://www.photonicssociety.org/content/student-fellowships-grants ) για το έτος 2014, ο κος Φίτσιος επελέγη ανάμεσα στους 10 καλύτερους διδακτορικούς φοιτητές παγκοσμίως με έρευνα σχετική με τους τομείς της IEEE Photonics Society. Η λίστα των βραβευμένων φοιτητών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.photonicssociety.org/award-winners/Graduate%20Student%20Fellowship. Είναι η πρώτη φορά που φοιτητής του Α.Π.Θ. λαμβάνει το συγκεκριμένο βραβείο και μόλις η τρίτη φορά που το λαμβάνει φοιτητής από ελληνικό πανεπιστήμιο στα 15 περίπου χρόνια που έχει θεσπιστεί το βραβείο.