Διάκριση στο διεθνή διαγωνισμό NUMA-2014 (Neo Ubimedia MindTrek Awards)

Στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού NUMA-2014 (Neo Ubimedia MindTrek Awards) ο διδάκτωρ του Τμήματος κ. Θεοδόσιος Σαπουνίδης διακρίθηκε με την πρόταση “Cubes Coding”. Η πρόταση βασίζεται στη διδακτορική του διατριβή (επιτροπή επίβλεψης: επ. Καθ. Δημητριάδης, Καθ. Ι. Βλαχάβας, αν. Καθ. Ν. Βασιλειάδης) και αφορά προγραμματισμό αρχάριων μαθητών μέσω απτικής διεπαφής (“έξυπνοι κύβοι”). Η πρόταση πήρε το 2ο βραβείο μεταξύ 34ων διαγωνιζομένων. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δίνει έμφαση σε καινοτομίες που εισάγουν προσεγγίσεις διάχυτης υπολογιστικής (ubiquitous computing) στα ψηφιακά μέσα.