Διάκριση στο διεθνή διαγωνισμό “Open Education Challenge”

Στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού Open Education Challenge για το έτος 2014, ο διδάκτωρ του Τμήματος κ. Θεοδόσιος Σαπουνίδης διακρίθηκε με την πρόταση “Cubes Coding”. Η πρόταση βασίζεται στην διδακτορική του διατριβή και αφορά προγραμματισμό αρχάριων μαθητών μέσω απτικής διεπαφής (“κύβοι”) (τριμελής επιτροπή: επ. Καθ. Δημητριάδης, Καθ. Βλαχάβας & αν. Καθ. Βασιλειάδης). Η πρόταση επελέγη στις 9 καλύτερες ανάμεσα σε περισσότερες από 600 προτάσεις προερχόμενες από 77 χώρες. Ακόμη έλαβε αρχική χρηματοδότηση με την προοπτική να αναπτυχθεί ως επιχειρηματική ιδέα. Η λίστα των βραβευμένων προτάσεων έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.