Έκδοση πάσο για το ακάδ. έτος 2011-2012

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιου διδάκτορες μπορούν από τη Δευτέρα 26/9/2011 να συνδέονται στην εφαρμογή της Γραμματείας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) από τη Διεύθυνση:  

http://paso.minedu.gov.gr

 και να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση πάσο. 

Οι πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν για έκδοση πάσο μόνο εφόσον έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο ΠΜΣ του Τμήματος.