Ανανέωση εγγραφής και δήλωση διπλωματικής εργασίας 4ου εξαμήνου

Από Δευτέρα 24/2/2014 έως Παρασκευή 28/2/2014 και μόνον 11-12 πμ καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του 4ου εξαμήνου να προσέλθουν στη Γραμματεία για να ανανεώσουν την εγγραφή τους και να δηλώσουν τη συνέχιση της διπλωματικής τους εργασίας.

Έντυπο ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης διπλωματικής σε doc

Πριν από κάθε ενέργεια παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930.

Για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.