Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ στο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Λόγω της εκδήλωσης του Γραφείου Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Μεταπτυχιακά Προγράμματα και Υποτροφίες» στις 26 Μαϊου 2015 η προθεσμία των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 29/5/2015

 

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσει για δέκατο τρίτο έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφορική και Επικοινωνίες».

Το ΠΜΣ απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις:

1. Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη

2. Δικτυακά Συστήματα

3. Τεχνολογίες Γνώσης Δεδομένων και Λογισμικού

4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 1/4/2015 έως 15/5/2015 και ώρες 11πμ – 12πμ.

Ανακοίνωση εισαγωγής Μεταπτυχιακών φοιτητών 2015-2016

Αίτηση υποψηφιότητας σε doc

————————————————————————————————–

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα)

 2. Βιογραφικό σημείωμα

 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος

 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)

 5. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

 6. Αντίγραφο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών

 7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς.

 8. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν)

 9. Αντίγραφο βεβαίωσης λήψης υποτροφίας από τον φορέα λήψης αυτής (αν υπάρχει).

 10. Αντίγραφο πιστοποιητικού Επάρκειας Ελληνικής Γλώσσας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υπότροφους).

 11. Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο

 12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου

 13. Δύο φωτογραφίες

 Παράβολο 60 € (κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού 5202-034065-624 της Τράπεζας Πειραιώς, όπου στα σχόλια θα αναγράφεται τον κωδικό 21455 και το ονοματεπώνυμό σας, και προσκόμιση του αποδεικτικού, επιπλέον πληροφορίες στα τηλ: 2310998930, 2310998436, 2310998420).