Πρόσκληση για διαχειριστή συστημάτων(#SysAdmin)

Η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) ενδιαφέρεται να προσλάβει συνεργάτη για τη θέση: διαχειριστή συστημάτων(SysAdmin), μερικής απασχόλησης.

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής της ΕΕΛ/ΛΑΚ (Virtual & Physical Linux servers)
 • Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων διαφόρων services και setup των servers με χρήση Ansible
 • Monitoring των servers και των υπηρεσιών
 • Συγγραφή τεχνικής τεκμηρίωσης για όλες τις υπηρεσίες
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη web εφαρμογών, κυρίως PHP, MySQL/PostgreSQL και WordPress
 • Διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου των δικτυακών τόπων της ΕΕΛ/ΛΑΚ
 • Συνεργασία και υποστήριξη κοινοτήτων Ανοιχτών Τεχνολογιών

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον 2 ετών
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Debian GNU/Linux System Administration
 • Καλή γνώση Git
 • Εμπειρία σε Configuration Management Systems (κατά προτίμηση Ansible)
 • Apache, Nginx Web Server Administration
 • Postfix, Dovecot Mail Server Administration
 • MySQL, PostgreSQL Administration
 • PHP Programming (Junior-Intermediate level)
 • Shell Scripting (Intermediate level)
 • WordPress Deployment & Administration
 • Εμπειρία με τη διαχείριση WordPress Multisite installations
 • Mediawiki Deployment & Administration
 • Moodle MOOC Deployment & Administration
 • Redmine Deployment & Administration
 • CKAN/DKAN Deploymet & Administration

Επιθυμητά Προσόντα

 • Python/Ruby/Perl Programming
 • Εμπειρία με το Sibboleth federated SSO
 • LDAP Administration
 • Bacula backup service
 • Εμπειρία σε monitoring tools (Icinga, monit, munin)
 • ELK για διαχείριση των logs

Η εργασία μπορεί να είναι εξ αποστάσεως, ημιαπασχόληση και η αμοιβή είναι περίπου 500€ καθαρά.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τα βιογραφικά τους στο admin AT eellak DΟΤ gr έως και τις 11 Δεκεμβρίου 2015, 5μμ.  Τα βιογραφικά να ακολουθούν το πρότυπο europass: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose