Πρόγραμμα συνεντεύξεων εισαγωγής για το ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Οι συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για το ακαδημ. έτος 2014-2015 θα διεξαχθούν την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας.

Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει και δεύτερη κατεύθυνση να ανατρέξουν στην αντίστοιχη στήλη ώστε να ενημερωθούν για την ώρα της δεύτερης συνέντευξης.

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με την γραμματεία στo τηλέφωνo 2310998930 για να επιβεβαιώσουν ότι ενημερώθηκαν.

Δείτε το πρόγραμμα των συνεντεύξεων