ΔΩΡΕΑΝ On-line ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το “Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (EntrepreneurshipandInnovation) είναι ένα εισαγωγικό εντατικό μάθημα, που προσφέρεται μέσω του διαδικτύου και απευθύνεται σε φοιτητές ή αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής των ΑΕΙ (ή συναφών αντικειμένων), καθώς και σε επαγγελματίες του χώρου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που επιθυμούν να μετατρέψουν καινοτόμες ιδέες σε επιχείρηση.

Το μάθημα προσφέρεται δωρεάν, ξεκινάει στις 18 Μαϊου του 2015 και διαρκεί 8 εβδομάδες.

Εγγραφή στο μάθημα μπορεί να γίνει μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://www.canvas.net/browse/uofgreenwich/courses/entrepreneurship-and-innovation

Αναπτύχθηκε και προσφέρεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FLITE (Flexible Learning in Information Technology and Entrepreneurship), το οποίο χρηματοδοτείται από τη δράση LLP- ERASMUS MULTILATERAL PROJECTS (http://www.ccdflite.eu).

Δείτε την σύντομη περιγραφή του μαθήματος εδώ