Συνάντηση εργασίας διδασκόντων για τα ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής

Στις 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας διδασκόντων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφορική και Επικοινωνίες” και “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός” όπου θα συζητηθούν:

  • αποτίμηση χειμερινού εξαμήνου για το ΠΜΣ “Πληροφορική και Επικοινωνίες”
  • αποτίμηση χειμερινού εξαμήνου για το ΠΜΣ “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός”
  • απόψεις- εκτιμήσεις- αξιολογήσεις διδασκόντων για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών το χειμερινό εξάμηνο 2016-17
  • προτάσεις- βελτιώσεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Σχεδιασμός ενεργειών δημοσιότητας
  • Προγραμματισμός για το εαρινό εξάμηνο 2016-17