Ανακοίνωση ημερίδας διάχυσης αποτελεσμάτων ερευνητικού έργου

Την Τετάρτη 29/4/2015, 4-7μμ στο κτίριο του ΚΕΔΕΑ (επιτροπή ερευνών ΑΠΘ) στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ (επίπεδο -1) θα διεξαχθεί ημερίδα με παρουσίαση αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου ComProFITS (Competence  ProfilingFrameworkforITSectorinSpain http://www.comprofits.eu/home/). Το αντικείμενο της ημερίδας είναι η παρουσίαση  λογισμικού που αναπτύχθηκε με σύγχρονες μεθόδους τεχνολογίας λογισμικού και ενσωμάτωση στατιστικών μεθόδων με σκοπό τη συστηματική  καταγραφή των δεξιοτήτων εργαζομένων ή υποψηφίων σε θέσεις εργασίας και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Δείτε το πρόγραμμα και την αφίσα της ημερίδας

Πληροφορίες: Ελευθέριος Αγγελής, email: lef@csd.auth.gr, τηλ: 2310998230