Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων

Οι δηλώσεις των μαθημάτων για όλα τα εξάμηνα θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας https://sis.auth.gr/ από τις 13/10/2014 μέχρι 17/10/2014.

Για να κάνετε δήλωση μαθημάτων θα πρέπει:
α) να έχετε κάνει ανανέωση εγγραφής (για το 3ο και 5ο εξάμηνο)
β) θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό σας http://it.auth.gr/el/account/univID

Εκτυπώνετε την ηλεκτρονική δήλωση μόλις την αποστείλετε, για να την έχετε ως αποδεικτικό, εφόσον χρειαστεί