Πληρωμή β’ δόσης διδάκτρων για εαρινό εξάμηνο 2016-2017

Από την Γραμματεία ανακοινώνεται ότι η πληρωμή της Β’ δόσης των διδάκτρων για όσους φοιτητές πλήρωσαν μόνο το Α’ μέρος των διδάκτρων(250€) για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017 θα γίνεται από 15/5/2017 έως 18/5/2017 σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Παρακαλούμε μην ξεχάσετε να προσκομίσετε το αποδεικτικό της κατάθεσής σας στην γραμματεία του Μεταπτυχιακού σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.