Προγραμμα Erasmus για υποψήφιους διδάκτορες

Παρακαλούμε βρείτε εδώ το έγγραφο που αφορά στο νέο Πρόγραμμα Erasmus+ International και τη Πρόσκληση για αιτήσεις που αφορούν στο τρέχον εξάμηνο (Εαρινό 2016) για Φοιτητές του 3ου Κύκλου Σπουδών (PhD) και το Προσωπικό (Διδασκαλία & Επιμόρφωση).