1η Διάλεξη μαθήματος “Εικονικά Περιβάλλοντα και Παιχνίδια στον Παγκόσμιο Ιστό”

Η 1η διάλεξη του μαθήματος “Εικονικά Περιβάλλοντα και Παιχνίδια στον Παγκόσμιο Ιστό” θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/2 16:30-19:00 στην Αίθουσα Η5 του Ημιωρόφου του κτιρίου Βιολογίας (πρώην Εργ Γ).