Δήλωση μαθημάτων και διπλωματικής 4ου εξαμήνου

Από Τετάρτη 27/2/2013 έως Πέμπτη 28/2/2013 και μόνον 10-11 πμ θα γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας των φοιτητών του 4ου εξαμήνου του ΠΜΣ.

Πριν από κάθε ενέργεια παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930.

Για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Η δήλωση μαθημάτων σε doc