Πάπυροι

Παρακάτω θα δείτε τους παπύρους που έχουν εκδοθεί και μπορείτε να παραλάβετε καθημερινά από την Γραμματεία του ΠΜΣ 11:00-12:30. Παραλαβή παπύρου απο αντιπρόσωπο γίνεται μόνο με εξουσιοδότηση

https://docs.google.com/document/d/1hb2K5KEe5YP8UAbjRbKZvFN6p34kV_PQreHBAvmqAJo/edit?usp=sharing