Κατευθύνσεις Εξειδίκευσης

Όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες ακολουθούν κοινό πρόγραμμα υποχρεωτικών μαθημάτων μέχρι και το 5ο εξάμηνο. Στο 6ο εξάμηνο των σπουδών τους, οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να ακολουθήσουν μία από τις τέσσερις κατευθύνσεις που προσφέρονται από το Τμήμα, με σκοπό την ειδίκευση πάνω στον τομέα που τους ενδιαφέρει περισσότερο.

Οι κατευθύνσεις αυτές είναι:

Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να πάρει τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης του. Επιπλέον, δίνεται λίστα συνιστώμενων μαθημάτων ανά κατεύθυνση, η οποία είναι στην ευχέρεια του/της φοιτητή/φοιτήτριας να την ακολουθήσει ή όχι.