Παρουσίαση Κατευθύνσεων Εξειδίκευσης

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι η παρουσίαση των κατευθύνσεων του Τμήματος Πληροφορικής στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου θα γίνει στις 3 Μαρτίου 2010, ώρα 10π.μ. στην αίθουσα B του ημιορόφου του κτιρίου Βιολογίας.