Επιλογή Μεταπτυχιακού Φοιτητή για την παρουσίαση εργασίας στο διεθνές συνέδριο CLEO

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Χρήστος Βαγιωνάς έλαβε ανταγωνιστικό Newport Travel Grant για να παρουσιάσει την εργασία “All Optical Flip Flop with two Coupled Travelling Waveguide SOA-XGM Switches” (συν-συγγραφείς Δ. Φίτσιος, Α. Μήλιου και Ν. Πλέρος) στο διεθνές συνέδριο CLEO (Conference on Lasers and Electro-optics) στο San Jose, CA