Διάκριση στο διεθνή διαγωνισμό ECML-PKDD 2011 Discovery Challenge

Ομάδα του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ αποτελούμενη από τους υποψήφιους Διδάκτορες Ελευθέριο Σπυρομήτρο-Ξιούφη και Εμμανουέλα Στάχτιαρη, κατέλαβε τη 2η θέση στην κατηγορία “cold-start” του διεθνούς διαγωνισμού ECML-PKDD 2011 Discovery Challenge ο οποίος διοργανώθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD) 2011.

Στόχος του διαγωνισμού ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος παραγωγής συστάσεων για την πλατφόρμα διαμοιρασμού διαλέξεων VideoLectures.Net. Το VideoLectures.Net είναι ένα ελεύθερο και ανοιχτής πρόσβασης αποθετήριο video-διαλέξεων με επιστημονικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα που έχει ως στόχο την προαγωγή της επιστήμης, την ανταλλαγή ιδεών και την ενθάρρυνση του διαμοιρασμού της γνώσης. Η βελτίωση του τρέχοντος συστήματος παραγωγής συστάσεων μέσω του διαγωνισμού στοχεύει στη διευκόλυνση εύρεσης ενδιαφέροντος περιεχομένου από τους χρήστες της ιστοσελίδας μέσα στην ολοένα αυξανόμενη συλλογή από video-διαλέξεις.

Ο διαγωνισμός προσέλκυσε σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων κατά τις 80 ημέρες διεξαγωγής του. Συγκεκριμένα συμμετείχαν 303 ομάδες με 346 μέλη με 62 ενεργές ομάδες στην κατηγορία “cold-start”. Συνολικά υποβλήθηκαν περισσότερες από 2000 λύσεις. Η διάκριση των δύο υποψηφίων Διδακτόρων συνοδεύτηκε και από χρηματικό έπαθλο 700 ευρώ.