Διάκριση του υποψηφίου διδάκτορα Κωσταντίνου Αθανασόπουλου

Ο Υπ. Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος απέσπασε το βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της Επαναχρησιμοποίησης Λογισμικού και Συστημάτων (ICSR 2019) στο Σινσιννάτι του Οχάιο (ΗΠΑ) με την εργασία ‘Towards a Software System for Facilitating the Reuse of Business Processes’, Κωσταντίνος Αθανασόπουλος, Γιώργος Θεοδωρίδης, Χρήστος Δαρίσαπλης, Ιωάννης Σταμέλος