Διακρίσεις φοιτητών του Τμήματος στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας Ανοιχτού Κώδικα

Στο πλαίσιο του έργου “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού” με χρηματοδότηση από το ΕΔΕΤ (ΕΣΠΑ 2007-2013) οι παρακάτω φοιτητές του Τμήματος μας βραβεύτηκαν για τις εφαρμογές Ανοικτού Κώδικα που ανέπτυξαν. Τα βραβεία είναι αξίας 1000 ευρώ το κάθε ένα και απενεμήθησαν από  ειδικές Επιτροπές αξιολόγησης που συνέστησε η επιστημονική Εταιρεία ΕΛΛΑΚ (www.ellak.gr) στην οποία συμμετέχει και  το ΑΠΘ. Οι βραβευθέντες φοιτητές είναι οι:

Σοφία Αγαθαγγέλου
Σταύρος Αλεξάκης
Νικόλαος Γεωργιάδης
Χρήστος Ανέστης Γεωργιάδης
Νικόλαος Ζήσης
Χριστίνα Ισάκογλου
Νικόλαος Κονδυλίδης
Βασίλειος Λιούτας
Αθανάσιος Μανώλης
Σωκράτης Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Πλατής
Χαρίλαος Σκανδύλας
Νικόλαος Χατζάκης

και η κυρία Ευσταθία Παρασκευοπούλου