Εκ νέου προκήρυξη εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών του Τομέα Β’ του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2023 και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος