Υποτροφία του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα

Σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ