Πρόσκληση ατόμων για τεχνική και ερευνητική υποστήριξη (system administrator/programmer/developer) της ομάδας ‘ΙΚΑΡΟΣ’ σε ευφυή έλεγχο και ανάλυση οπτικών δεδομένων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ, drones, UAV)

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης ΙΚΑΡΟΥ:
Υλοποιήσεις λογισμικού σε Robotic Operating System (ROS)
Κατανεμημένα και ενσωματωμένα συστήματα
Διαχείριση και ανάπτυξη μεγάλων πακέτων λογισμικού
Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones
Ρομποτική όραση drones
Μηχανική μάθηση για ανάλυση δεδομένων και έλεγχο drones
Υπολογιστική κινηματογραφία με drones
Έλεγχος συνεργατικών και αυτόνομων ρομπότ (drones)

 

Υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης, μετά από δημόσια ανταγωνιστική προκήρυξη θέσης για τεχνική και ερευνητική υποστήριξη (system administrator, programmer, developer).

 

Θα προτιμηθούν απόφοιτοι προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών Πληροφορικής ή ΗΜΜΥ ή συναφών και ισότιμων σχολών ΑΕΙ/ΤΕΙ με:

  • γνώσεις διαχείρισης συστημάτων και δικτύων
  • διαχείριση και συντήρηση HW/SW
  • γνώσεις διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων Windows/Unix και ανάπτυξη εφαρμογών WWW
  • γνώσεις προγραμματισμού (C/C++, Python, MATLAB, ROS)
  • γνώσεις μηχανικής/βαθειάς μάθησης ή/και τεχνητής όρασης ή/και ρομποτικής ή/και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο/σήματος.

 

Βιογραφικά: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, pitas@aiia.csd.auth.gr, 2310-996304.