Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Φ. Λούκου

Την Πέμπτη 12/12/2013, ώρα 13:00, αίθουσα ΑΣ, ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Φώτης Λούκος θα υποστηρίξει τη διδακτορική διατριβή του με θέμα «Μέθοδοι Διαμοιρασμού Πόρων και Δρομολόγησης σε Συστήματα Ομοτίμων”.

Η τριμελής επιτροπή επίβλεψης
Ε. Καρατζά – Γ. Παπαδημητρίου – Π. Κατσαρός