Κατάθεση αιτήσεων ορκωμοσίας εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Καλούνται οι φοιτητές που θα ορκιστούν στην ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014 να καταθέσουν αιτήσεις ορκωμοσίας από την Τετάρτη 25 Ιουνίου μέχρι και την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014.

Με την αίτηση ορκωμοσίας ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία:

1. το βιβλιάριο σπουδών

2. την ακαδημαϊκή ταυτότητα

3. το βιβλιάριο υγείας (εφόσον υπάρχει)

4. βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος που να βεβαιώνει ότι δεν οφείλει κανένα σύγγραμμα ή βιβλίο

5. βεβαίωση διαγραφής από την φοιτητική εστία (εφόσον ο φοιτητής διαμένει στην εστία)

6. το έγγραφο παράδοσης διπλωματικής εργασίας κατάλληλα συμπληρωμένο

7. το ερωτηματολόγιο αποτίμησης σπουδών κατάλληλα συμπληρωμένο

Υπενθυμίζεται ότι η ορκωμοσία θα γίνει την Τρίτη 22 Ιουλίου και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ.