Εγγραφή Φοιτητών από Μεταφορά Θέσης με Οικονομικά Κριτήρια

Το Τμήμα Πληροφορικής στη συνέλευση αριθμ. 249/28-1-2015, ενέκρινε τη μεταφορά θέσης για οικονομικούς λόγους όλων των φοιτητών που κατέθεσαν αίτηση.

Καλούνται οι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, από Δευτέρα 2-2-2015 έως Παρασκευή 6-2-2015 και ώρες 11:00 π.μ. – 12:00 μ.μ., τα εξής:

  1. Αίτηση εγγραφής (συμπληρώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος)
  2. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής τους από το Τμήμα Προέλευσης
  3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας