Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Βουλγαρικής γλώσσας

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το “St. Kliment Ohridski” University of Sofia της Βουλγαρίας, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης έως πέντε (5) υποτροφιών, σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός σας, για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Βουλγαρικής γλώσσας και πολιτισμού από τις 12 Ιουλίου έως και τις 1 Αυγούστου, 2015.

Σας επισυνάπτεται η ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο “St. Kliment Ohridski”, όπου αναφέρονται λεπτομέρειες της υποτροφίας (απαλλαγή διδάκτρων, παροχή στέγασης και σίτισης, πολιτιστικές δραστηριότητες κ.λ.π).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση των ενδιαφερομένων είναι τα ακόλουθα:

  1. α. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
    β. Αντίγραφο πτυχίου (μόνο για τους μεταπτυχιακούς)
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  3. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους
  4. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Σας επισυνάπτουμε την αίτηση και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να την καταθέσουν συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ, έως τις 27 Απριλίου, 2015.

Παρακαλούμε για ενημέρωση των τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητών και ανάρτηση του παρόντος (με τα σχετικά συνημμένα) στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματός σας.

Με τιμή,

Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου – Κωτσάκη
Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη