Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Τ.Ε.Ι για το ακαδημ. έτος 2010-2011

Ανακοινώνεται, ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αριθμ. 188/2-6-2010 αποφάσισε τα εξής:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 θα δεχθεί την εγγραφή στο Α εξάμηνο τριών (3) πτυχιούχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με προϋποθέσεις.

Η εγγραφή θα γίνει κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2010.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία είναι 1-15 Νοεμβρίου 2010.