Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ για το ακαδ. έτος 2004-2005

Ανακοινώνεται, ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αριθμ. 103/11-5-2004 αποφάσισε τα εξής:

Για το ακαδημαϊκό έτος  2004-2005 θα δεχθεί την εγγραφή στο Γ εξάμηνο τεσσάρων (4) πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και στο Α εξάμηνο ενός (1) πτυχιούχου από Τμήμα διετούς φοίτησης με τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Η εγγραφή θα γίνει κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από 1-10 Δεκεμβρίου 2004, διαφορετικές για κάθε ομάδα πτυχιούχων.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία είναι 1-15 Νοεμβρίου 2004.