Προσοχή: αλλαγή στο μάθημα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικονοσειρών 8ου εξαμήνου

Σας ανακοινώνουμε ότι η διδασκαλία του μάθηματος Ψηφιακή Επεξεργασία Εικονοσειρών του 8ου εξαμήνου θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 20/5/2019 στις 13.15 μ.μ. σύμφωνα με το έκτακτο πρόγραμμα στην αίθουσα ΕΑ3 στο παράρτημα της Καλαμαριάς μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης.

Από τη Γραμματεία