Πρόσκληση στην αθλητική εκδήλωση με θέμα «Συμμετέχω ισότιμα στην άθληση και την υγεία»

Εκ μέρους του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σας προωθούμε τη συνημμένη πρόσκληση στην παρακάτω εκδήλωση.