Πρόσκληση μεταδιδακτορικού ερευνητή για ερευνητική συνεργασία με την ομάδα ‘ΙΚΑΡΟΣ’ σε ευφυή έλεγχο και ανάλυση οπτικών δεδομένων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ, drones, UAV)

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης:

Μηχανική μάθηση για ανάλυση οπτικών δεδομένων και έλεγχο drones

Ρομποτική όραση drones

Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones

Υπολογιστική κινηματογραφία με drones

Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων σε εφαρμογές με drones

Ανάλυση δεδομένων RGB-D, νεφών σημείων, χαρτών για drones

Έλεγχος συνεργατικών και αυτόνομων ρομπότ (drones)

Υλοποιήσεις λογισμικού σε Robotic Operating System (ROS)

 

Υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης μετά από δημόσια ανταγωνιστική προκήρυξη θέσεων στο τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, σε επίπεδο μεταδιδακτορικού ερευνητή.

 

Θα προτιμηθούν ερευνητές απόφοιτοι προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών Πληροφορικής ή ΗΜΜΥ ή συναφών και ισότιμων Πανεπιστημιακών σχολών με:

  • γνώσεις ανάπτυξης λογισμικού (C++, Python)
  • γνώσεις μηχανικής/βαθειάς μάθησης ή/και τεχνητής όρασης ή/και ρομποτικής ή/και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο/σήματος.

 

Βιογραφικά: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, pitas@aiia.csd.auth.gr, 2310-996304.