Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού του Τμήματος Πληροφορικής.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Φυσικής στον 4ο όροφο του κεντρικού κτιρίου της Σ.Θ.Ε., από 11:30 μέχρι 14:00.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 7 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία αναφέρονται στην προκήρυξη που επισυνάπτεται.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού του Τμήματος Πληροφορικής.