Πρόγραμμα ορκωμοσίας Τμήματος Πληροφορικής εξεταστικής Φεβρουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή Ορκωμοσίας του Τμήματος Πληροφορικής για την εξεταστική Φεβρουαρίου 2018 θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.30 στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Πρόγραμμα τελετής ορκωμοσίας