Σχετικά με το πρόγραμμα διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ανακοινωθεί μέχρι τις 29/9 λόγω του συντονισμού που απαιτείται  με τα υπόλοιπα τμήματα της ΣΘΕ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος