Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Πληροφορική

Aνακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 θα λειτουργήσει για πέμπτο έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Πληροφορική.

Aιτήσεις στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής έως 8-6-2007.

Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ.