Ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018

Καλούνται οι φοιτητές που θα ορκιστούν στην ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου IOYNIOY 2018 να καταθέσουν αιτήσεις ορκωμοσίας από την  Δευτέρα 18  Ιουνίου 2018  μέχρι και την Τρίτη  26 Ιουνίου 2018.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2018 και ώρα 11.30 πμ. στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

  1. Αίτηση
  2. βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος που να βεβαιώνει ότι δεν οφείλει κανένα σύγγραμμα ή βιβλίο
  3. το έγγραφο παράδοσης διπλωματικής εργασίας κατάλληλα συμπληρωμένο
  4. το βιβλιάριο σπουδών (εφόσον υπάρχει)
  5. η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)
  6. το βιβλιάριο υγείας (εφόσον υπάρχει)
  7. βεβαίωση διαγραφής από την φοιτητική εστία (εφόσον ο φοιτητής διαμένει στην εστία)

Μετά την ανακήρυξή σας σε πτυχιούχος, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το «Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών» από την σελίδα της ΜΟΔΙΠ https://qa.auth.gr/student (οδηγίες για την συμπλήρωση μπορείτε να βρείτε εδώ)

Αν δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία στη γραμματεία του Τμήματος η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από τρίτο άτομο με εξουσιοδότηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι για το διάστημα από 12-7-2018 έως 19-7-2018 δεν θα εκδίδεται κανενός είδους πιστοποιητικό για τους φοιτητές που θα ορκιστούν στην παραπάνω ημερομηνία.

Σας ενημερώνουμε για την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, στη συνεδρίασή της αριθ. 304/9-5-2018:Από το ακαδ. έτος 2018-2019 δίνεται η δυνατότητα αναγραφής στην αναλυτική βαθμολογία των πτυχιούχων και 2ης – ελάσσονος κατεύθυνσης.Απαραίτητη προϋπόθεση: ο φοιτητής, πέραν της κύριας κατεύθυνσής του, να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον πέντε μαθήματα από μία άλλη κατεύθυνση.Σχετικές αιτήσεις για την αναγραφή της ελάσσονος κατεύθυνσης στην αναλυτική βαθμολογία πτυχιούχων μπορούν να κατατίθενται στην Γραμματεία την περίοδο υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας.

Από τη γραμματεία