Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Πληροφορικής αρχίζουν την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013 και ώρες 10-12 π.μ. στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας.