Διάλεξη του Δρ. Εμμανουήλ Μπενέτου με θέμα: “Μουσική Πληροφορική”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016, ώρα 14:00, στην Αίθουσα Β στον ημιώροφο του κτιρίου Βιολογίας, ο Δρ. Εμμανουήλ Μπενέτος θα παραδώσει δοκιμαστικό μάθημα, με θέμα:

“Μουσική Πληροφορική”

στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του (Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 11 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές των Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Πληροφορική» (υποψήφιοι οι κ.κ.: Διονύσιος Πολίτης και Εμμανουήλ Μπενέτος).

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής να το παρακολουθήσουν.

Από τη Γραμματεία