Μετεγγραφές φοιτητών 2015-2016 από ενστάσεις

Καλούνται οι φοιτητές, που η αίτηση μετεγγραφής τους μετά από ένσταση εγκρίθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος, από Τρίτη 8-3-2016 έως την Παρασκευή 11-3-2016 και ώρες 11:00 έως 12:30, για να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτηση τους ότι θα υποβάλλουν.