Μετάθεση του μαθήματος της Επεξεργασίας Στοχαστικού Σήματος της Τρίτη 12/2 την Τετάρτη 13/2

Το μάθημα της Επεξεργασίας Στοχαστικού Σήματος της Τρίτης 12/2 (1100-1300, αίθουσα Η3) μετατίθεται την Τετάρτη 13/2 (1600-1800, αίθουσα Η1) λόγω έκτακτης ανειλημμένης υποχρέωσης του διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία.