Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Σε εφαρμογή απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής θα παραμείνει κλειστή για το χρονικό διάστημα από 30-7-2018 έως και 17-8-2018.