Υποστήριξη διδακτορικης διατριβής κ. Κ. Προύσαλη

Την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019, ώρα 11:00, στο Παράρτημα Καλαμαριάς, Εθνικής Αντίστασης 16, 2οςόροφος, Αίθουσα ΕΑ1, του τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ., ο υποψήφιος διδάκτορας κος Κωνσταντίνος Προύσαλης  θα υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

«Μελέτη κβαντικών κυκλωμάτων υλοποιημένων με διατάξεις ημιαγωγών» που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικόλαου Κονοφάου.

 

Συμβουλευτική Επιτροπή:

  • Νικόλαος Κονοφάος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ (επιβλέπων)
  • Γεώργιος Αλεξίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
  • Ευάγγελος Ευαγγέλου, Αναπληρωτής  Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Εξεταστική Επιτροπή:

  • Νικόλαος Κονοφάος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ (επιβλέπων)
  • Γεώργιος Αλεξίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
  • Ευάγγελος Ευαγγέλου, Αναπληρωτής  Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Ελευθέριος Αγγελής, Καθηγητής ΑΠΘ
  • Νικόλαος Τσίτσας, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
  • Δημήτριος Τάσσης , Αναπληρωτής  Καθηγητής ΑΠΘ
  • Κυριάκος Σγάρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών