Ημέρες Καριέρας, Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί τόσο από την ιστοσελίδα του Τμήματος, όσο και από το Facebook αλλά και με email, στις 15-16 Μαΐου διοργανώνονται από το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ εκδηλώσεις που αφορούν  στις Ημέρες Καριέρας. Η τελευταία Ανακοίνωση για Συμμετοχή Υποψηφίων ήταν 26/4/2017. Ενημερωθήκαμε με λύπη, ότι οι δηλώσεις συμμετοχής από το Τμήμα μας είναι ελάχιστες. Oι φορείς που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις  είναι διεθνούς εμβέλειας και παρέχουν μεγάλες ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη.  Η υποβολή των αιτήσεων έχει παραταθεί για λίγες μέρες ακόμη, επομένως σας προτρέπουμε για τη συμμετοχή σας.

Τέλος σημειώνεται ότι οι  εκδηλώσεις αυτέ διοργανώνονται για φοιτητές και η συνέχιση αυτών εξαρτάται από τη συμμετοχή σας.