Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018 -2019, που αφορά την εξεταστική του Ιανουαρίου 2019, θα γίνονται από τις 13 Οκτωβρίου 2018  μέχρι 31 Οκτωβρίου  2018, μέσω της σελίδας https://sis.auth.gr/

Σε αυτήν την περίοδο δηλώσεων μπορείτε να δηλώσετε μαθήματα μόνο χειμερινού εξαμήνου με τον περιορισμό του ν+3 αριθμού μαθημάτων (1ο, 3ο, 5ο εξάμηνο ν=5 για το 7ο εξάμηνο ν=6).

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Σας υπενθυμίζουμε ότι γίνεται αυτόματη χρέωση οφειλόμενων μαθημάτων κορμού (μέχρι 5) από τα εξάμηνα  1, 3 και 5 σε όσους φοιτητές οφείλουν μαθήματα κορμού. Εσείς θα πρέπει να δηλώσετε τα υπόλοιπα μαθήματα μέχρι τον επιτρεπόμενο αριθμό του εξαμήνου σας και να κάνετε οπωσδήποτε υποβολή δήλωσης. Στην περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε κάποιο μάθημα από τα ήδη δηλωμένα που εμφανίζονται,  με άλλο οφειλόμενο της επιλογής σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε οπωσδήποτε με τη Γραμματεία στέλνοντας email  με την αλλαγή που θέλετε πάντα μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υποβολής δηλώσεων μαθημάτων.

Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν συνολικά 11 μαθήματα τόσο χειμερινών όσο και εαρινών εξαμήνων αρκεί τα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων που θα συμπεριληφθούν στην δήλωση, να έχουν διδαχθεί και δηλωθεί σε προγενέστερη δήλωση μαθημάτων.

Από το ακαδ. έτος 2018-2019 δίνεται η δυνατότητα αναγραφής στην αναλυτική βαθμολογία των πτυχιούχων και 2ης – ελάσσονος κατεύθυνσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο φοιτητής, πέραν της κύριας κατεύθυνσης του, να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον πέντε μαθήματα από μία άλλη κατεύθυνση. Σχετικές αιτήσεις για την αναγραφή της ελάσσονος κατεύθυνσης στην αναλυτική βαθμολογία πτυχιούχων μπορούν να κατατίθενται στην Γραμματεία την περίοδο υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας.

Όσοι φοιτητές του 7ου εξαμήνου και μεγαλύτερων επιθυμούν να δηλώσουν τα δύο μαθήματα:

  1. Σχολική Παιδαγωγική Ι κωδ. ΣΧΠΙ400
  2. Παιδαγωγικοί Προβληματισμοί από την Εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση κωδ. Π1901

τα οποία απαιτούνται μόνο για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και δεν προσμετρώνται στη λήψη πτυχίου θα πρέπει να στείλουν e-mail στη Γραμματεία για να συμπεριληφθούν στη δήλωση τους στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθημάτων υπερβαίνει τον κανόνα.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η δήλωση εξαμήνου που έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Οκτωβρίου δεν αποτελεί δήλωση μαθημάτων.

Καμία αλλαγή ή τροποποίηση ή εκπρόθεσμη κατάθεση δήλωσης δεν θα γίνει δεκτή μετά το τέλος της παραπάνω ημερομηνίας.

Από τη Γραμματεία